معما ی استون هنج| ویکی پدیا فارسی

معما ی استون هنج

استون هنج بنایی است که از سنگ های غول پیکر به نام خرسنگ ساخته شده است ( می دانیم که خرسنگ بنایی متعلق به پیش از تاریخ است و از یک یا چندین سخره سنگ تشکیل شده است ) .

استون هنج در انگلستان قرار دارد و از اهرام مصر قدیمی تر است . 

در واقع حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح آدم ها گوپتل گردی را به روی یک سراشیبی حفر کردند و ۵۶ سورلخ در آن ایجاد کردند و سنگ های بزرگی‌ به رنگ آبی در آن قرار دادند .

پانصد سال بعد ، خردسنگ های غول پیکری به شکل رواق در مرکز دایره بر پا کردند . سنگ های آبی رنگ را از خاک بیرون کشیدند تا در وسط این مجموعه قرار دهند .

بعدها ، یک سراشیبی و یک گودال به وجود آوردند که معبر آیینی شد.

وزن این سنگ ها گاه به ۴۵ تن می رسد

روز انقلاب تابستانی که بلند ترین روز سال است ، خورشید از روبه روی خرسنگ ها طلوع می کند .

تز این رو ، دانشمندان قرن هیجدهم نتیجه گرفتند که استوان هنج یک رصد خانه ی سنتره شناسی بوده

از همان زمان این نظریه طرد و کنار گذاشته شد.غالبا تمدن های کهن برای ساختن بناهایشان به حرکت ستاره ها توجه می کردند ، ولی قصد نداشتند رصد خانه بسازند .

استون هنج معبد یا پرستشگاهی بوده است که وقف نیاکان می شده و سنگ جاودان مظهر مردگان بوده است.پر ۳ کیلو متری استوان هیج ، باستان شناسان پی های دومین دایره را یافتند . 

این دایره تقریبا هم اندازه ی دایره ی اول است و ردیف بندی سنگ ها مانند ردیف بندی در استون هنج است . هیچ سنگی در تین دایره قرار ندارد ، اما چوب موجود در آن از بین رفته است .

چوب به عنوان ماده ای فنا پذیر و نابود شدنی مظهر زندگی است . احتمالا این دایره ی دوم نشان دهنده ی دنیای زندگان در مقابل دنیای مردگان بوده است.

استون هنج

 غول‌های سنگی با 5000 سال قدمت

مولف ... خودم 

منبع ... کتاب پدیده های اسرار آمیز از کریستین سانییه